Nejčastější dotazy týkající se fotovoltaických elektráren

Co je to fotovoltaický jev?

Na rozhraní dvou polovodičů, na něž dopadá světlo, vzniká elektrické napětí. Světlo se skládá z drobných nosičů energie – fotonů. Dopadnou-li fotony na solární článek, budou uvolněny elektrony na n-vrstvě a přesouvat se k p-vrstvě polovodiče. Tento přesun se nazývá průtok proudu a probíhá vždy od – do +.

Co je to fotovoltaický solární panel?

Fotovoltaický panel je ploché pasivní zařízení, které svým povrchem přijímá sluneční záření a díky fotovoltaickému jevu mění světlo na elektřinu. Elektřina je ze solárního panelu odváděna kabely pro účely dalšího využití – napájení spotřebičů, nabíjení akumulátoru nebo dodávky do sítě.

Co znamená jednotka výkonu Wp (Watt peak)?

Špičkový elektrický výkon panelů je udáván v jednotkách Watt peak (Wp) nebo kiloWatt peak (kWp). Jde o špičkový (peak) výkon vyrobený solárním panelem při tzv. standardním testu. Standardní test (STC) se provádí zdrojem světla při energii ozáření 1000 W/m2 a teplotě 25°C. Panel dává špičkový elektrický výkon uvedený na štítku při osvitu, který odpovídá přímému ozáření při jasném dni bez mraků.

Jaké jsou typy fotovoltaických instalací?

Známe tzv. ostrovní systémy v místech bez elektřiny. Takový systém slouží k výrobě elektřiny do baterií pro pozdější spotřebování. Pokud fotovoltaický systém připojíme na síť, pak vyrobenou elektřinu můžeme spotřebovat a přebytky prodat do sítě. I systém připojený na síť může mít baterie pro zvýšení vlastní spotřeby, hovoříme pak o hybridním fotovoltaickém systému. Další variantou síťového systému je tzv. grid-free, kdy jsme připojeni na síť, ale vyrábíme pouze pro vlastní spotřebu. Součástí grid-free systému nejsou baterie, technicky omezujeme, aby elektřina nikdy netekla do sítě.

Co je to solární měnič, solární střídač, invertor?

Solární střídač (měnič) je zařízení, které přeměňuje stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na střídavý proud, který pak dodává do elektrických rozvodů domu nebo do distribuční sítě. Střídač je srdce každé solární elektrárny, které řídí výrobu energie ze solárních panelů a zároveň monitoruje napětí a frekvenci v síti. Bez střídače (měniče) by nebylo možné energii ze solárních panelů využívat v rozvodech se střídavým proudem.

Co je to MPPT nebo-li MPP tracker?

Solární střídače mohou být vybaveny technologií MPPT – maximum power point tracker. MPP tracker hledá optimální rovnováhu mezi napětím a proudem, který do střídače teče z fotovoltaického panelu. Díky této optimalizaci je možné zvýšit výtěžnost solárních panelů až o desítky procent. Největší význam má MPPT tehdy, pokud panel není optimálně osvícen. V dnešní době je technologií MPPT vybavena drtivá většina síťových solárních střídačů a některé kvalitní ostrovní regulátory dobíjení.

Kolik energie vyrobí fotovoltaický panel?

1 kWp v našich podmínkách dodá do sítě za rok cca 980 kWh elektrické energie. Tato hodnota může být vyšší až o 10% díky vyšší nadmořské výšce nebo geografické poloze. Ideálně orientované panely na jižní Moravě mohou dosahovat hodnot nad 1000 kWh/kWp. Největší podíl energie vyrobí solární panel během letních měsíců, kdy je intenzita slunečního záření největší a dny nejdelší. Naopak nejméně energie vyrobí fotovoltaický panel během zimy, kdy jsou klimatické podmínky pro výrobu nejhorší.

Jaká plocha solárních panelů je třeba na výkon 1 kWp?

1 kWp zabere přibližně 6,5 až 7 metrů čtverečních panelů (křemíkový mono nebo polykrystal), případně 10 až 16 metrů čtverečních u amorfního křemíku nebo u různých alternativních tenkovrstvených technologií.

Jaká je životnost fotovoltaických panelů?

Výrobci udávají životnost fotovoltaických systémů delší než 30 let. Účinnost FV panelů se v průběhu jejich životnosti může snižovat, výrobci však výkonnostní zárukou garantují 90% účinnost po 12 letech a 80% účinnost panelu po 25 letech. Klasická záruka proti výrobním vadám panelů se u jednotlivých výrobců pohybuje od 5 do 10 let.

Jaký je optimální sklon a orientace solárních panelů?

Ideální orientace pro maximální energetický výnos je přímý jih, nebo při orientaci v rozsahu jiho-východ až jiho-západ. Během letních měsíců je Slunce vysoko a na Zemi dopadá 75% celoročního záření. Ideální sklon panelů je proto 35°. Pro optimální celoroční využití solárních panelů v ostrovních nebo hybridních systémech je ideální sklon panelů 45°.

Potřebují fotovoltaické panely přímé sluneční záření?

Ideální podmínky pro výrobu elektřiny jsou za přímého slunečního záření při bezmračné obloze. Při oblačnosti klesá výnos přibližně na 1/2 a při hustě zatažené obloze až na 1/10 maximálních hodnot.

Potřebuji k solárnímu systému i akumulátory?

Akumulátory jsou potřeba pouze u ostrovních fotovoltaických systémů a u hybridních (grid free) systémů. Plní funkci zásobníku, kam se ukládají přebytky energie, které se využívají během noci, nebo když není dostatek slunečního záření. Klasické fotovoltaické elektrárny připojené na síť akumulátory nepotřebují. Jako akumulátor je využívána distribuční síť, kam jsou dodávány nespotřebované přebytky výroby a odkud se energie odebírá během noci.

Musí se solární panely omývat nebo čistit?

Solární panely jsou odolné proti vlivům počasí a mají samočistící schopnost – panely jsou omývány deštěm. Prach na panelech za běžných podmínek způsobuje ztrátu výkonu v jednotkách procent. Sníh z panelů sám velmi rychle sjede, protože povrch panelů je sklo. Dlouhodobé usazování nečistot v krajích panelů může být problémem u panelů instalovaných v menším sklonu než 15°.

Jsou fotovoltaické panely odolné proti kroupám?

Výrobce panelů samozřejmě počítá s tím, že bude panel celoročně vystaven vlivům počasí. Panely bez problémů přežijí běžné kroupy, výrobci testují panely na zásahy ledovými kroupami o průměru 25mm a rychlosti 80km/h. Panely musí být vybaveny speciálním tvrzeným sklem. Následky extrémních projevů počasí by pak mělo řešit vhodné pojištění.

Kam lze fotovoltaické panely umístit?

Lze využít ploché střechy, šikmé střechy jakéhokoliv sklonu nebo orientace nebo i pozemky. Střecha může mít jakoukoliv střešní krytinu, na všechny typy střech existuje specifický upevňovací systém. Panely lze integrovat do střechy, fotovoltaické panely pak plní funkci střešní krytiny. Různé varianty montáže panelů se mohou lišit cenově, montáž nad střešní krytinu je zpravidla levnější než integrace do střechy. Solární panely lze instalovat i na pozemcích, avšak instalace na střechách je zpravidla levnější, panely nezabírají cennou půdu a nepřekážejí.

Vyplatí se pořízení fotovoltaických panelů?

Instalace fotovoltaických panelů se vyplatí vždy tam, kde je vysoká spotřeba elektřiny, tedy velký potenciál pro úspory elektřiny. Nejvýhodnější instalace fotovoltaických panelů jsou tam, kde se drtivá většina energie ihned spotřebuje přímo v místě výroby a pouze minimum energie je dodáno do distribuční sítě. Instalace ostrovních systémů se vyplatí tam, kde je zřízení elektrické přípojky příliš nákladné.

Je možné sluneční elektrárnu pojistit?

Ano, sluneční elektrárny je možné bez problémů pojistit proti živelným pohromám, vandalství, krádeži nebo ztrátám způsobeným výpadky výroby. Elektrárny na střechách budov se zpravidla zahrnují do živelní pojistky celé budovy, což je nejvýhodnější. Je možné fotovoltaickou elektrárnu pojistit i zvlášť. To se uplatňuje především tehdy, když majitel střechy a majitel solárního systému jsou dvě různé osoby.