Zákonodárci omezili výkupní ceny na fotovoltaické elektrárny, které byly zprovozněny nejpozději do 31. 12. 2013. Noví drobní investoři dostávají dotace v programu Nová zelená úsporám.

Pokud máte nově instalovanou fotovoltaiku na střeše svého rodinného domu, progresivní dodavatelé od vás převezmou přebytky, které pustíte do distribuční soustavy.

Co dělat s vyrobenou elektřinou, kterou nestihnete sami spotřebovat?

V principu máte dvě základní možnosti:

a)

Své přetoky prodáte a vydělané peníze dostanete na svůj účet.

b)

Získáte slevu na elektřinu, kterou následně (v noci nebo v zimě) sami odeberete z distribuční soustavy.

od vás koupí elektřinu, i když nejste jejich zákazníkem. Následující dodavatelé přebírají energii od svých odběratelů.

bezDodavatele a Tedom energie (T-výkup)

Pokud od bezDodavatele odebíráte elektřinu a máte na střeše fotovoltaickou elektrárnu, můžete jim jednoduše prodat vyrobenou elektřinu, kterou Vaše domácnost nespotřebuje. Elektřinu od Vás vykoupí za tržní cenu, aniž byste potřebovali licenci na výrobu elektřiny. Stačí si projít podmínky výkupu přebytků a podepsat dodatek ke smlouvě.

Tedom energie, elektřinu vykupuje z kogeneračních jednotek, fotovoltaických, větrných a vodních elektráren a bioplynových stanic. Přebírají odpovědnost za odchylku v dodávce do sítě.

 

 

MND

momentálně elektřinu nevykupuje

ČEZ Prodej (Elektřina pro soláry) a E.ON Energie (Virtuální baterie)

ČEZ Prodej –  Elektřina pro soláry funguje na principu výkupu. Přebytečná energie od vás putuje do sítě, a my vám o ni ve vyúčtování snížíme částku za elektřinu, kterou ze sítě zase spotřebujete, když vám vlastní výroba nestačí.

U virtuální baterie platí, že pokud je fotovoltaika připojená do distribuční sítě, dochází pak k takzvaným „přetokům“ přebytečné energie do distribuční soustavy. Díky virtuální baterii můžeme tyto přebytky změřit a uchovat. Tuto uloženou energii si pak můžete z virtuální baterie odebrat zpět ve chvíli, kdy bude potřeba.

Produkt eBaterie je vhodná pro odběrná místa, která disponují tzv. kombinovaným EANem, tzn. Spotřební EAN je totožný s výrobním. Díky produktu eBaterie můžete naplno využít výhody fotovoltaiky i bez pořízení fyzické baterie, přebytečně vyrobenou elektřinu můžete využít i bez ní. Nemusíte tak navyšovat svou investici, a tím pádem se Vám výrazně zkrátí její návratnost.

S produktem PRE PROUD SOLAR uzavíráte smlouvu, v rámci které dostáváte slevu za nespotřebovanou vyrobenou elektřinu (tzv. přetok), která jinak standardně odchází do sítě bez jakékoliv kompenzace. Produkt je určen výhradně pro odběrná místa s připojenou fotovoltaikou – mikrozdrojem (odběrné místo nemá přidělen zvlášť výrobní a zvlášť spotřební identifikační EAN).

momentálně elektřinu nevykupuje

Majitelé starých solárních parků mají garantováno, že jejich elektřinu odkoupí místní dominantní dodavatel za solidní výkupní ceny. Tento institut existuje pouze pro fotovoltaické elektrárny, které byly uvedené do provozu před 31. 12. 2013. Pokud máte novější fotovoltaiku a nabízíte svoje přebytky, dejte pozor na smluvní podmínky. Někteří dodavatelé vás berou jako svého subdodavatele, kterému zaplatí, a na oplátku požadují maximálně nějaký pravidelný paušál nebo podíl na vašem výdělku.

Jiní dodavatelé vás vnímají jako svého odběratele. Nabízejí vám slevu, která však bude nižší než vaše útrata. Odběratel, který spotřebovává elektřinu z venkovní distribuční soustavy, zaplatí elektrickou energii plus další poplatky a daně předepsané státem.