Děkujeme, že jste navštívili naši domovskou stránku.

Zde uvedené informace vás mají informovat o tom, jak je v naší společnosti nakládáno s ochranou údajů, a ukázat vám, že zákonná ustanovení o ochraně údajů bereme vážně a dodržujeme je.

1.

Předmět ochrany údajů

Ochrana údajů má za cíl chránit osobní údaje a tím i právo fyzických osob nakládat se svými údaji samostatně. Mezi osobní údaje patří například: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, ale také údaje o používání, jako je vaše IP adresa. Tedy jednotlivé informace, které lze použít k identifikaci osoby nebo k navázání spojení s osobou.

Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme a zpracováváme pouze v rozsahu a za účelem poskytování těchto webových stránek a obsahu a služeb, které obsahuje.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů budeme pravidelně získávat, ledaže získání souhlasu není ze skutečných důvodů možné a zpracování údajů umožňují zákonná ustanovení.

Snažíme se zabránit předávání osobních údajů třetím stranám nebo udělování přístupu k údajům. To je však v některých případech nevyhnutelné, například pokud nám chybí potřebné odborné znalosti pro zamýšlené zpracování údajů. Pokud tomu tak je, zpřístupníme tyto údaje pouze v případě, že k tomu budeme mít váš souhlas, pokud nám to zákon umožňuje na základě oprávněných zájmů nebo pokud k tomu máme zákonnou povinnost. Údaje nejsou zpracovávány ve třetích zemích.

2.

Odpovědný a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Osoba odpovědná za zpracování údajů ve smyslu nařízení o ochraně údajů je:
Odpovědná osoba jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů:

3.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas dotčené osoby se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1a Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1b GDPR. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se naše společnost týká, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1c GDPR.

V případě, že zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1d GDPR.

Je-li zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby nepřevažují nad prvním zájmem, slouží jako zákonný čl. 6 odst. 1 f DSGVO základ pro zpracování.

4.

Vymazání dat a doba uložení

Osobní údaje dotčených osob vymažeme nebo zablokujeme, jakmile přestane platit účel jejich uchovávání.

Uchovávání však může jít nad rámec původního účelu uchování, pokud to zákonodárce stanoví v předpisech, kterým podléháme. Údaje budou také zablokovány nebo vymazány, pokud uplyne doba uložení předepsaná těmito předpisy, pokud uzavření nebo plnění smlouvy nevyžaduje další uchování údajů.

5.

Poskytování webových stránek a vytváření log souborů

a) Popis a rozsah zpracování dat

Kdykoli vstoupíte na naše webové stránky, náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému, ze kterého na naše stránky přistupujete.

Shromažďují se následující údaje:

  1. Informace o typu a použité verzi prohlížeče
  2. Operační systém uživatele
  3. Poskytovatel internetových služeb uživatele
  4. IP adresa uživatele
  5. Datum a čas přístupu
  6. Webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naše webové stránky
  7. Webové stránky, ke kterým přistupuje systém uživatele prostřednictvím našich webových stránek

Tato data jsou také uložena v takzvaných log souborech v našem systému. Tyto údaje uchováváme odděleně od ostatních osobních údajů, které se vás týkají, a nikdy je neslučujeme.

 

b) Právní základ pro zpracování údajů

Článek 6 odst. 1f GDPR nám slouží k dočasnému uložení dat a souborů protokolů.

 

c) Účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky na počítač uživatele. Za tímto účelem musí IP adresa uživatele zůstat uložena po dobu trvání relace.

Ukládání do log souborů probíhá pro zajištění funkčnosti webu. Kromě toho údaje používáme k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. To je také náš oprávněný zájem na zpracování údajů v souladu s čl. 6 odst. 1f GDPR. Vyhodnocování údajů pro marketingové účely v této souvislosti neprobíhá.

 

d) Doba uchovávání

Údaje budou vymazány, jakmile bude dosaženo účelu, pro který byly shromážděny, a již nejsou potřeba.

V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek se jedná o případ, kdy opustíte naše webové stránky.

Pokud jsou data uložena v log souborech, je tomu tak nejpozději po sedmi dnech. Skladování nad rámec tohoto je možné. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů smazány nebo odcizeny, takže již není možné přiřadit volajícího klienta.

 

e) Možnost námitky a eliminace

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do log souborů je pro provoz webových stránek nezbytně nutné. Z tohoto důvodu neexistuje pro uživatele možnost námitek.

6.

Používání cookies

Aktualizováno: 6. 4. 2022, 06:41

 

Co jsou Cookies?

Cookies a podobné technologie jsou velmi malé textové dokumenty nebo části kódu, které často obsahují jedinečný identifikační kód. Když navštívíte webovou stránku nebo použijete mobilní aplikaci, počítač požádá váš počítač nebo mobilní zařízení o povolení uložit daný soubor do vašeho počítače nebo mobilního zařízení a získat přístup k informacím. Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií mohou zahrnovat datum a čas návštěvy a způsob, jakým používáte konkrétní webovou stránku nebo mobilní aplikaci.

 

Proč používáme Cookies?

Cookies zajišťují, že během návštěvy našeho internetového obchodu zůstanete přihlášeni, že všechny položky ve vašem nákupním košíku zůstanou uloženy, že můžete nakupovat bezpečně a že webová stránka bude i nadále bezproblémově fungovat. Soubory cookie také zajišťují, že můžeme vidět, jak jsou naše webové stránky používány a jak je můžeme zlepšit. Kromě toho, v závislosti na vašich preferencích, mohou být naše vlastní soubory cookie použity k zobrazení cílených reklam, které odpovídají vašim osobním zájmům.

 

Jaký typ cookies používáme?

POTŘEBNÉ COOKIES

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Pomocí těchto souborů cookie lze provádět některé z následujících akcí: – Uložení položek do nákupního košíku pro online nákupy – Uložení předvoleb souborů cookie pro tento web – Uložení předvoleb jazyka – Přihlaste se na náš portál. Potřebujeme ověřit, že jste přihlášeni.

PERFORMANCE COOKIES

Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování statistických informací o používání našich webových stránek, nazývaných také analytické soubory cookie. Tyto údaje používáme ke zlepšení výkonu a optimalizaci webových stránek.

REKLAMA/SLEDOVÁNÍ COOKIES

Tyto soubory cookie jsou nastaveny reklamními partnery třetích stran a používají se k profilování a sledování dat na více webových stránkách. Pokud tyto soubory cookie přijmete, můžeme na základě vašeho uživatelského profilu a preferencí zobrazovat naši reklamu na jiných webových stránkách. Tyto soubory cookie také ukládají údaje o tom, kolik návštěvníků vidělo nebo kliklo na naše reklamy za účelem optimalizace reklamních kampaní.

JAK MOHU VYPNOUT NEBO ODEBRAT SOUBORY COOKIES?

Můžete se odhlásit ze všech souborů cookie kromě nezbytných. V nastavení prohlížeče můžete změnit nastavení tak, aby byly cookies blokovány. Ve většině prohlížečů najdete vysvětlení, jak to udělat, v tzv. „funkci nápovědy“. Pokud však soubory cookie zablokujete, je možné, že nebudete moci využívat všechny technické funkce našeho webu a že to může mít negativní dopad na vaši uživatelskou zkušenost.