Proč je důležité kontrolovat činnost FVE panelů?

Panely jsou křehké a náchylné k mechanickému poškození. Řada závad vznikne již během výroby, přepravy nebo instalace. Pokud chcete mít jistotu, že Vaše nová solární elektrárna funguje správně – nepodceňujte pravidelné kontroly.

Nečistoty na panelech způsobují přehřívání článků a nakonec i jejich destrukci. Vysoké teploty jsou velmi nebezpečné a mohou skončit požárem. Nejčastějším zdrojem znečištění je ptačí trus. Pokud panely pravidelně nečistíte a máte obavy, zda panely mohou být poškozené v důsledku nečistot, nechce si je raději zkontrolovat.

Obecně platí, že pokud jsou závady zanedbávány, časem se zhoršují a mohou způsobit vážnější potíže. Jeden vadný panel může ovlivnit výkon celé elektrárny či stringu. Smyslem naší práce je šetřit Vaše peníze a pomáhat Vám předcházet vážnějším škodám.

Jak kontrola probíhá a co je výstupem kontrolního šetření?

Pro inspekci FVE používáme bezpilotní dron, který nese klasický RGB snímač a integrovanou termokameru. Tato kombinace umožňuje komplexní inspekci jak v infračerveném spektru pro nalezení typických závad, které se vyznačují jako místa se zvýšenou teplotou, tak i kontrolu ve viditelném spektru, kde lze odhalit především mechanické poškození panelů.

Výstupem inspekce je kromě detailního protokolu také ortofotomapa celé elektrárny s přesně vyznačenými závadami. Pro každý panel si lze intuitivně prohlédnout data z termokamery i RGB snímače včetně porovnání těchto vrstev. Vrstva snímků ve viditelném spektru může dosahovat rozlišení až 1cm/pixel a volitelně lze vytvořit také 3D model celé FVE.

Kontrola FVE

Diagnostika panelů fotovoltaické elektrárny pomocí termokamery dokáže rychle odhalit body s vyšší teplotou, tzv. hotspoty – ty vznikají v důsledku poruchy nebo poškození křemíkového článku nebo dalších komponent FVE a většinou je není možné zjistit pouhou vizuální kontrolou panelu. Spojení termokamery a bezpilotního prostředku zkracuje kontrolu na několik desítek minut a provozovatel získává ucelený termogram celé elektrárny ve formě mapy a 3D modelu s přesnými souřadnicemi závad. Součástí je i detailní mapa ve viditelném spektru s vysokým rozlišením pro kontrolu mechanického poškození panelů.

Výhody inspekce FVE dronem

 • Krátká doba kontroly – ve srovnání s klasickým ručním snímáním nižší časová náročnost
 • Možnosti nasazení – kontrola obtížně dostupných míst, např. panely na šikmých střechách
 • Operativní inspekce – rychlá příprava a provedení letu a online přístup k aktuálním datům
 • Automatický let – možnost periodicky opakovat snímkování s identickými parametry letu
 • Komplexní výstupy – včetně mapy a 3D modelu celé FVE s jasně vyznačenými místy závad

Nejčastější zjištěné závady

 • Vadné články a panely
 • Nesoulad panelů v stringu
 • PID degradace
 • Vadné by-pass diody
 • Mechanické poškození

Výhody realizace přes vigasolar

 • identifikujeme neřešené závady které mohou způsobit vážnější škody či požár
 • ušetříme vaše peníze tím, že odhalíme závady před uplynutím záruky
 • odhalíme viditelné i skryté chyby, které snižují výkon vaší FVE
 • odhalíme i závady které nejsou viditelné pouhým okem a odhalí je až termokamera
 • po kontrole obdržíte protokol, který budete moci uplatnit při jednání s pojišťovnou či dodavatelem
 • dron je efektivní a neinvazivní, není nutné lézt na střechu či objednávat plošinu
 • máme zkušenosti a kvalitní analýzu dat
 • v protokolu uvidíte přehled zjištěných závad, jejich dokumentaci, polohu a doporučení na jejich nápravu
 • revize dronem je velmi rychlá

Návratnost investice

Návratnost investice je velmi rychlá. Díky včasnému odstranění závad využíjete maximální výkon Vaší FVE. Nepřicházíte tedy o finance z prodeje kWh. Zároveň se jedná o účinnou prevenci velkých závad na FVE. Jde o příležitost, nad kterou se nemusíte dlouze zamýšlet a kterou je dobré využít. Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám zodpovíme případné dotazy.

Zpracování zakázky

1

Objednávka služeb

Na základě poptávky potvrdíme termín realizace.

2

Obhlídka FVE

Dojezd na místo kontroly. Seznámení s prostředím.

3

Provedení kontroly FVE

Provedení kontroly a základní uložení dat.

4

Analýza dat – předání podkladů

Základní zpracování dat, tvorba 3D modelů. Předání výsledků analýzy klientovi. Archivace.

5

Doporučená řešení

Klient obdrží kompletní návrh řešení zjištěných závad.