Dotace na FVE – ohřev vody

NZÚ Light je program, který podporuje úsporná opatření v rodinných domech prostřednictvím poskytování dotací.

Jeho hlavním zaměřením jsou senioři a nízkopříjmové domácnosti, které často čelí energetické chudobě. Novinkou v programu je možnost získat dotaci ve výši až 60 000, resp. 90 000 Kč na solární systém pro ohřev vody. Finanční prostředky jsou k dispozici před instalací formou zálohy.

Získejte:

60 000 Kč

Solární fotovoltaický ohřev vody využívající stávající bojler

90 000 Kč

Solární fotovoltaický ohřev vody s novým bojlerem

Proč čerpat dotaci z programu NZÚ Light

 • rychlá a 100% návratnost investice
 • možnost vyplacené zálohy předem z programu NZÚ Light
 • okamžitá úspora finanční prostředků za energie
 • jednoduchý a rychlý postup od dotace k realizaci

Výhody realizace přes VIGASOLAR

 • kvalitní instalace a komponenty
 • instalace probíhá pouze v jednom pracovním dni
 • všechny komponenty skladem
 • žádné zálohové platby, platíte až po předání díla

Návratnost investice

Návratnost investice je díky dotaci okamžitá. Celou investici pokryje žadatel z dotace, která je proplacena předem. Jde o příležitost, nad kterou se nemusíte dlouze zamýšlet a kterou je dobré využít. Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám zodpovíme případné dotazy.

Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou

Státní fond životního prostředí podpoří opatření provedená po 12. září 2022. Žádat můžete i v případě, že jste podali žádost o zateplení v období do 2. května 2023.

Kdo může žádat o dotaci z NZÚ Light

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášení déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášení déle než od 12. září 2022

Podmínka:

 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.
 • Minimální měrný objem zásobníkového ohřívače teplé vody, ohřívaného FV systémem,                 vztažený k instalovanému výkonu fotovoltaického systému je 45 l /1kWp 

Co obsahuje naše nabídka na fotovoltaický ohřev vody

 • sestavu zajišťující plně funkční provedení a plnou dotaci NZÚ Light pro solární ohřev vody
 • dodávku kvalitních komponent:
 • fotovoltaické panely s výkonem od 1-2,73 kWp, záruka na panely: 15 let na zpracování, 25 let na výkon
 • elektrický ohřívač vody 120 l – bojler ověřené značky (např. MORA, Dražice atd.)
 • střídač GETI GWH01 – 4kW – vysoce kvalitní střídač s jednoduchým intuitivním ovládáním a automatickým režimem odpovídajícím požadavkům roku 2024
 • pojistkový box ZJBENY – jištění DC části instalace
 • schéma zapojení
 • instalace naší firmou na klíč – standardní střecha, standardní rozsah
 • výchozí revizi

Zapojení: kombinovaný ohřev teplé vody

Kombinovaný ohřev teplé vody - schéma zapojení fotovoltaické elektrárny VIGAsolar

Grafika s využitím zdrojů z www.freepik.com

Maximální výše dotace

Instalované části systému FVE

Podoblast podpory

Kraj Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský

Ostatní kraje v ČR

Typ systému

Solární fotovoltaický ohřev vody využívající stávající bojler

Podoblast podpory

NZÚ Light – ohřev vody

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

60 000 Kč

Ostatní kraje v ČR

60 000 Kč

Typ systému

Solární fotovoltaický ohřev vody s novým bojlerem

Podoblast podpory

NZÚ Light – ohřev vody

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

90 000 Kč

Ostatní kraje v ČR

90 000 Kč

Jak čerpat dotaci:

 • Žádost o dotaci vyřídíme před realizací vašeho projektu
 • Finanční prostředky jsou vyplaceny přímo na váš běžný účet
 • Doložíme realizaci projektu

Kompletní dokumentaci k vyřízení projektu a čerpání dotace řešíme za naše klienty zdarma.

Zpracování zakázky

1

Obhlídka objektu

Na základě poptávky provede technik obhlídku nemovitosti a vypracuje základní technickou specifikaci.

2

Odborný návrh řešení

Návrh ideálního řešení umístění FVE a typu konstrukcí pro uchycení panelů.

3

Zpracování dokumentace

poradce z EKIS/MAS přijede k vám domů na kontrolu požadavků a podání žádosti (celá záležitost zabere maximálně 2 hodiny .

4

Instalace FVE

Instalace FVE, napojení na elektroinstalaci, zapojení ohřevu vodu

5

Předání dokumentace

Doložení realizace, předání dokumentace, potvrzení o realizaci pro potřeby NZÚ.

Jak zařídit fotovoltaiku na ohřev vody s maximální dotací od státu

Jak krok za krokem na fotovoltaiku pro ohřev vody od naší firmy VIGASOLAR se zálohově vyplacenou dotací z programu NZÚ Light:

 • kontrola požadavků žadatele o dotaci NZÚ Light
 • zkontaktování naší firmy VIGASOLAR – domluva termínu technické prohlídky objektu a ověření možnosti realizace na místě
 • naše firma zasílá Vám jako zákazníkovi oficiální nabídku, která je zároveň podkladem pro žádost o dotaci
 • rádi doporučíme vhodného poradce EKIS/MAS
 • poradce z EKIS/MAS (Energetická Konzultační Informativní Skupina/Místní Akční Skupina) přijede k vám domů na kontrolu požadavků a podání žádosti (celá záležitost zabere maximálně 2 hodiny)
 • žadatel s pomocí EKIS/MAS podává žádost o dotaci (vyplňuje odborný posudek, v případě potřeby zakládá bankovní identitu občana)
 • SFŽP (Státní fond životního prostředí) schvaluje žádost o dotaci a připisuje finanční podporu na váš bankovní účet
 • zákazník závazně objednává termín montáže a realizaci na klíč u naší firmy
 • realizace fotovoltaiky včetně zprovoznění, revize a zaškolení zákazníka
 • předání podkladů pro doložení realizace (fotodokumentace, Zpráva o provedených opatřeních a Zpráva o instalaci OZE),
 • doložení realizace na EKIS/MAS a podpis zákazníka
 • fakturace a platba dodavateli